Komiteler

Lojistik Komitesi

Ahmet Özgür Doğan

Lojistik Komite Başkanı

Lojistik Komitesi

Sanayimizin üretim ve ihracat performansı ve gelecekteki yatırım planları dikkate alındığında lojistik alanındaki sorunların ayrıca ele alınması ve bunlara acil çözüm gerektiği için, lojistik konularının Dış Ticaret Komitesi gündeminden çıkarılarak, ayrı bir Komitede görüşülmesi amacıyla Lojistik Komitesi kurulmuştur.

Lojistik Komitesi, lojistiği ilgilendiren tüm alanlarda ülkemizde ve uluslararası alanda yapılan çalışmaları ve gelişmeleri titizlikle takip etmek, mevzuat ve uygulamalar konusunda üyelerimiz arasında bilgi akışını sağlamak, tespit edilen ortak sorunlar ve bunlarla ilgili önerileri, üyeler adına ilgili resmi ve özel kuruluşlara intikal ettirmek ve uygulamalarda sürekli iyileşme sağlamak amacıyla ilgili kurum/kuruluşlar ile işbirliği yapmak amacıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Komite çalışmaları sayesinde üyelerimizin ayrı ayrı yapmak zorunda oldukları çeşitli işlemlerin firma seviyesinde yürütülmesi yerine, toplu olarak ele alınması ve bu yolla zaman ve kaynak tasarrufu sağlayarak firma ve sanayimiz faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırılması hedeflenmektedir.

Söz konusu komitede ülkemizin karayolu, demiryolu, denizyolu (liman) altyapısı ve kapasitesi, ülkemizin lojistik alanındaki politikaları ve izleyeceği stratejiler v.b. konular ele alınmakta, ülkemizin taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm politikalarının sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmektedir.