Komiteler

Akıllı Ulaşım Sistemleri Komitesi

Utku Karakaya

Akıllı Ulaşım Sistemleri Komite Başkanı

Akıllı Ulaşım Sistemleri Komitesi

Akıllı Ulaşım Sistemleri Komitesi, Avrupa Birliği ve küresel platformda git gide önem kazanan Akıllı Ulaşım Sistemlerine ilişkin güncel gelişmelerin takip edilmesi, Sanayiimizin de bu konuda yapılan çalışmalarda yer alması ve faaliyetlerin ilgili platformlarda duyurulması amaçlarıyla kurulmuştur.

  • Akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili konuları ilgili tarafların da katımıyla görüşmek, bu konularda ülke ve sanayii politikasının oluşumuna katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak,
  • Akıllı ulaşım sistemleri alanında standardizasyon ve akreditasyon çalışmalarına katkıda bulunmak,
  • Akıllı ulaşım sistemleri alanında ülke politikasının oluşturulması amacıyla kamu otoritesi ile işbirliği yapmak,
  • Akıllı ulaşım sistemleri kapsamında; trafik güvenliğinin sağlanmasında izleme ve denetim teknolojilerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve standartlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, konuya ilişkin olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına destek vermektir.