Komiteler

Teknik Komite

Serap Söyler

Teknik Komite Başkanı

Teknik Komite

Bilindiği üzere, ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliğinin son dönemini belirlemek üzere 06.03.1995 tarihinde imzalanan ve 01.01.1996 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı doğrultusunda AB teknik mevzuatının iç mevzuatımıza uyumlaştırılması kararlaştırılmıştır. Sanayimizin rekabetçiliği açısından son derece önemli olan özellikle Teknik Mevzuat konularında çalışmalar yapmak amacıyla OSD bünyesinde Teknik Komite faaliyet göstermektedir.

  • AB ve BM/AEK nezdinde gelişmeleri yakından takip etmek ve ilgili mevzuatı iç mevzuatımıza uyumlaştırmak,
  • İç mevzuatın doğru ve verimli uygulanabilmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek,
  • Çalışmalar sonucu ortak bir sanayii görüşü elde etmek ve gerekli konularda kamu kurum ve kuruluşları nezdinde üyeleri temsil etmektir.

Bu hedefler doğrultusunda ülkemiz Otomotiv Sanayii açısından önemli bir işbirlikçi olan European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) bünyesinde, periyodik olarak yılda 4 defa düzenlenen ve AB’den ilgili ülke derneklerinin katılımıyla güncel küresel ve yerel gelişmelerin değerlendirildiği “Liaison Commitee” toplantılarında da sanayimizi temsilen katılım sağlamaktadır.

Üyesi olduğumuz OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) bünyesindeki Teknik Komite çalışmalarına aktif olarak katılmakta ve özellikle küresel teknik mevzuat ile ilgili gelişmeler güncel olarak izlenmekte, üyelerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli bilgiler zamanında iletilmektedir.

Uluslararası düzeyde ACEA ve OICA bünyesindeki teknik komitelere katılım haricinde, ulusal düzeyde de Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan MARTEK (Motorlu Araçlar Teknik Komitesi) bünyesinde kurulmuş olan Teknik Alt Komite çalışmalarında da aktif olarak rol almaktadır.