Çalışma Grupları

İK Proje Ekibi

Bilal Ramazanoğlu

İK Proje Ekibi Başkanı

İK Proje Ekibi

İşletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün geliştirilmesi ile güncel teknolojik ve akademik donanıma sahip çalışanlar artan rekabet ortamında şirketler için kritik öneme sahiptir. Gelişen trendler ve teknolojik gelişim nedeniyle içinde bulunduğu ekosistem ciddi bir dönüşüm sürecinde olan otomotiv sanayiinde her seviyede ihtiyaç duyulan nitelikli çalışan profilinde farkındalığı yüksek, kendine sürekli yatırım yapan ve kendisiyle birlikte şirketine değer katan çalışanlar öne çıkmaktadır.

Bu ihtiyaçtan hareketle, sanayimizin küresel platformda rekabetçiliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla sanayimizdeki iş kültürünü geleceği inşa edecek bu bakış açısına sahip çalışanlarla oluşturmak durumunda olduğumuz aşikardır. Eğitim Alt Çalışma Grubu, belirtilen hedef çerçevesinde Otomotiv Sanayii Derneği İnsan Kaynakları Komitesinin liderliğinde Türk Otomotiv Sanayiini temsil eden üye şirketlerimizin çalışan gelişimi ve eğitimi konularında gelişmelerini sağlayacak paylaşım ortamını sağlamak ve dijital dönüşüm sürecine sanayimiz adına katkı sağlayacak çalışmaları sürdürmek üzere kurulmuştur.