Çalışma Grupları

Sanayiide Dijital Dönüşüm Çalışma Grubu

Sanayiide Dijital Dönüşüm Çalışma Grubu

Sanayiide Dijital Dönüşüm Çalışma Grubu

Sanayide dijital dönüşüm kapsamında, uçtan uca mühendislik yaklaşımı ve bağlantılı tedarik zinciri modeli ile zincirin tüm adımlarında baştan sona şeffaflık getirilerek sürecin hızlandırılması; teslimat, tasarım, üretim adımlarında hataların minimize edilmesi ve ekosistemin tamamında toplam fayda sağlaması hedeflenmektedir. Bu ana hedef çerçevesinde kurulmuş olan, Sanayide Dijital Dönüşüm Çalışma Grubu otomotiv sektöründe dijital dönüşüme yönelik mevcut durumun belirlenmesi ve geleceğe yönelik yol haritasının tespit edilmesi amacıyla ilgili paydaşlar ile koordinasyon içerisinde çalışmalar yürütmektedir.