Komiteler

Çevre Komitesi

Elif Ceren Kalkan

Çevre Komite Başkanı

Çevre Komitesi

Çevre Komitesi 1996 yılında, çevre mevzuatına uyum konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı amacıyla OSD üyelerinin çevre sorumluları/mühendislerinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur.

  • AB uyum sürecinde sürekli olarak yenilenen güncel Çevre Mevzuatının takip edilmesi, ilgili mevzuat kapsamında çıkarılan taslaklara önerilerin hazırlanması ve görüş oluşturulması,
  • AB Çevre müktesebatı ve Türk Çevre Mevzuatı kapsamında sanayicilerimize yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılması, uygulama örnekleri konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı,
  • Üyelerden gelen sorunların çözümünde ilgili kurum/kuruluşlar ile işbirliği yapılması ve çözüm önerileri oluşturulması,
  • Çevre konusundaki olumlu ve başarılı çalışmalar hakkında bilgi edinmek ve elde edilen bilgilerin üyelerimiz ile paylaşılması amacıyla teknik gezilerin düzenlenmesi,
  • Çevre konusunda sanayicinin danışabileceği bir bilgi havuzu oluşturulmasıdır.