Komiteler

Satış Sonrası Hizmetler Komitesi

Saygın Çakır

Satış Sonrası Hizmetler Komitesi Başkanı

Satış Sonrası Hizmetler Komitesi

Satış Sonrası Hizmetler Komitesi, tüketici haklarının korunması ve ürün garanti hususlarının doğru şekilde yürütülmesi amacıyla kurulmuş olan, Otomotiv Sanayii’nin satış sonrası hizmetler alanında çalışmalar yapan bir komitedir.

  • Piyasa Gözetimi ve Denetimi hususlarının takibi ve iyileştirilmesi,
  • Eşdeğer parça uygulamaları ve mevzuat hazırlıklarının takibi,
  • Sahte yedek parça ve yetkisiz servis uygulamaları sonucu ortaya çıkan aksaklıkların belirlenmesi ve ortak çözümlerin araştırılması,
  • Servis atıklarının geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertarafı ile ilgili konuların irdelenmesidir.