Komiteler

İSG Komitesi

Burçin Harlak

İSG Komite Başkanı

İSG Komitesi

İSG Çalışma Grubu 2008 yılında, İSG mevzuatı bilgi ve tecrübe paylaşımı amacıyla OSD üyelerinin İSG uzmanı/ sorumlularının bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Toplantı ve faaliyetlerine düzenli olarak devam eden çalışma grubu, 2017 yılında çalışmalarına “komite” olarak devam etmeye başlamıştır.

  • Güncel İSG Mevzuatının takip edilmesi, İSG Mevzuatı kapsamında bilgilendirme çalışmaları yapılması,
  • Üyelerden gelen sorunların çözümünde ilgili kurum/kuruluşlar ile işbirliği yapılması ve çözüm önerileri oluşturulması,
  • Ergonomi, risk değerlendirme, acil durum ve tatbikatları, kimyasal yönetimi, İSG liderlik ve kültür oluşturulması, alt işveren İSG uygulamaları vb. ve uygulama örnekleri konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı,
  • İSG konusunda farkındalığı arttırmak için olumlu ve başarılı çalışmaların ilgili platformlarda sunulması