Mevzuat

Çevre Mevzuatı

Kanunlar


 • Çevre Kanunu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Yeraltı Suları Hakkında Kanunu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Enerji Verimliliği Kanunu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Yönetmelikler


 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Atık Yönetimi Yönetmeliği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Organize Sanayii Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Sanayii Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
 • Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız