Komiteler

Dış Ticaret Komitesi

Nicoleta İskeçeli

Dış Ticaret Komite Başkanı

Dış Ticaret Komitesi

Dış Ticaret Komitesi, dış ticareti ilgilendiren tüm alanlarda ülkemizde ve uluslararası alanda yapılan çalışmaları ve gelişmeleri titizlikle takip etmek, mevzuat ve uygulamalar konusunda üyelerimiz arasında bilgi akışını sağlamak, tespit edilen ortak sorunlar ve bunlarla ilgili önerileri, üyeler adına ilgili resmi ve özel kuruluşlara intikal ettirmek ve uygulamalarda sürekli iyileşme sağlamak amacıyla ilgili kurum/kuruluşlar ile işbirliği yapmak amacıyla kurulmuştur.

Komite çalışmaları sayesinde üyelerimizin ayrı ayrı yapmak zorunda oldukları çeşitli işlemlerin firma seviyesinde yürütülmesi yerine, toplu olarak ele alınması ve bu yolla zaman ve kaynak tasarrufu sağlayarak, firma ve sanayimiz faaliyetlerinde verimliliğin ve etkinliğin arttırılması hedeflenmektedir.

Söz konusu Komitede ithalat, ihracat, gümrük işlemleri, teşvikler, küresel ticaret eğilimleri, serbest ticaret anlaşmaları, AB-Türkiye Gümrük Birliği kapsamında sanayimizin dış ticaretini ilgilendiren konular ele alınmakta, güncel gelişmeler ve değişen mevzuat ve düzenlemeler konusunda üyelerimize bilgi sunulmakta ve ortak sorunlar masaya yatırılarak çözüm önerileri geliştirilmektedir.