TEKNİK KOMİTE

Bilindiği üzere, ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliğinin son dönemini belirlemek üzere 06.03.1995 tarihinde imzalanan ve 01.01.1996 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı doğrultusunda AB teknik mevzuatının iç mevzuatımıza uyumlaştırılması kararlaştırılmıştır. Sanayimizin rekabetçiliği açısından son derece önemli olan özellikle Teknik Mevzuat konularında çalışmalar yapmak amacıyla OSD bünyesinde Teknik Komite faaliyet göstermektedir.

Teknik Komite’nin başlıca hedefleri;

  • AB ve BM/AEK nezdinde gelişmeleri yakından takip etmek ve ilgili mevzuatı iç mevzuatımıza uyumlaştırmak,
  • İç mevzuatın doğru ve verimli uygulanabilmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek,
  • Çalışmalar sonucu ortak bir sanayi görüşü elde etmek ve gerekli konularda kamu kurum ve kuruluşları nezdinde üyeleri temsil etmektir.

Bu hedefler doğrultusunda ülkemiz Otomotiv Sanayii açısından önemli bir işbirlikçi olan European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) bünyesinde, periyodik olarak yılda 4 defa düzenlenen ve AB’den ilgili ülke derneklerinin katılımıyla güncel küresel ve yerel gelişmelerin değerlendirildiği “Liaison Commitee” toplantılarında da sanayimizi temsilen katılım sağlamaktadır.

Üyesi olduğumuz OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) bünyesindeki Teknik Komite çalışmalarına aktif olarak katılmakta ve özellikle küresel teknik mevzuat ile ilgili gelişmeler güncel olarak izlenmekte, üyelerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli bilgiler zamanında iletilmektedir.

Uluslararası düzeyde ACEA ve OICA bünyesindeki teknik komitelere katılım haricinde, ulusal düzeyde de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan MARTEK (Motorlu Araçlar Teknik Komitesi) bünyesinde kurulmuş olan Teknik Alt Komite çalışmalarında da aktif olarak rol almaktadır.

Mehmet Toker
Komite Başkanı
Firma Adı Komite Üyeleri
Anadolu Isuzu Hakan Özenç & Arif Özer & Mehmet Bilir
Ford Otosan Mehmet Toker & Barış Şenyener & Burak Gökçelik
Hattat Traktör Ali Kullukçu & Recep Ateş
Honda Türkiye Burcu Çalışkan & Mehmet Tamer & Faruk Kardaş
Hyundai Assan İbrahim Dere & Orkan Tığ
Karsan Barış Hulisioğlu & Sinan Türedi
MAN Türkiye Hüseyin Çavdar & Kenan Akçay & Cem Altuğ
Mercedes Benz Türk Nuri Eşer & Metin Gurban & Tuğçe Ercan
Otokar Murat Ulutaş & Onur Alkan & Emre Tanaydın
Oyak Renault Çağlayan Altınok & Gül Kutluğ
Temsa Feridun Tanır & Mustafa Gürcan & Duygu Yaycıoğlu
Tofaş Volkan Çetin & Murat Ayhaner
Toyota Hasan Uygun & Ali Beyazıtoğlu
Türk Traktör Murat Balaban & Pınar Balkanlıoğlu