KOMİTELER

Dernek faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi için Otomotiv Sanayii Derneği çatısı altında kurulmuş olan, üye firmaların ihtisas sahibi kadrolarından oluşan ve süreklilik arz eden aktif Komiteler aşağıda sıralanmaktadır.

  • Akıllı Ulaşım Sistemleri Komitesi
  • Ar-Ge Komitesi
  • Çevre Komitesi
  • Dış Ticaret Komitesi
  • İnsan Kaynakları Komitesi
  • İSG Komitesi
  • Lojistik Komitesi
  • Satış Sonrası Hizmetler Komitesi
  • Teknik Komite