İNSAN KAYNAKLARI KOMİTESİ

Komite, 200 bin kişiye istihdam sağlayan Otomotiv Sanayii’nin insan kaynağı gücünün geliştirilmesine yönelik faaliyetler sürdürmektedir.

İnsan Kaynakları Komitesi’nin başlıca çalışma alanları;

  • Türk Otomotiv Sanayii’nin rekabetçiliğinin sürdürülebilirliğinde önemi büyük olan, insan gücününün niteliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması.
  • Mevzuat değişikliklerine yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması, örnek uygulamalar ile ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımı.
  • Mevzuat değişikliklerin takip edilmesi, ilgili mevzuat kapsamında çıkarılan taslaklara önerilerin hazırlanması ve görüş oluşturulması.
Betül Çorbacıoğlu - İnsan Kaynakları Komite Başkanı