ÇALIŞMA GRUPLARI

Dernek faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi için Otomotiv Sanayii Derneği çatısı altında kurulmuş olan, üye firmaların ihtisas sahibi kadrolarından oluşan ve süreklilik arz eden aktif Çalışma Grupları aşağıda sıralanmaktadır.

  • Fuar Çalışma Grubu
  • İSG Çalışma Grubu