ÇALIŞMA GRUPLARI

Dernek faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi için Otomotiv Sanayii Derneği çatısı altında kurulmuş olan, üye firmaların ihtisas sahibi kadrolarından oluşan ve süreklilik arz eden aktif Çalışma Grupları aşağıda belirtilmektedir.

  • Eğitim Çalışma Grubu
  • Enerji Verimliliği Çalışma Grubu
  • Sanayide Dijital Dönüşüm Çalışma Grubu