TSE-OSD TİP ONAY DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

TSE Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkez Başkanı Sn. Nihat Kölük ve TSE Araç Projelendirme Grup Başkanı Sn. Ertuğrul Kaya'nın da katılımıyla 8 Nisan Cuma günü gerçekleştirilen Tip Onay Değerlendirme Toplantısı'nda, TSE Ekibi ve OSD Teknik Komite üyeleri bilgi alışverişinde bulunmuş, süreç ile ilgili görüş ve öneriler değerlendirilmiştir.