KARİYER GÜNLERİ VE AR-GE MERKEZLERİ SERGİSİ

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Türk Patent Enstitüsü işbirliğiyle 19-20 Nisan 2016 tarihlerinde, öğrencilerin beceri, yetkinlik ve ilgilerini gözeten bir anlayışla iş dünyası ve akademik alandaki rol modeli profesyoneller, danışmanlar ve kariyer uzmanları ile etkileşimlerini sağlamak amacıyla düzenlenen "Kariyer Günleri ve Ar-Ge Merkezleri Sergisi" düzenlendi. Genel Sekreterimiz Osman Sever'in moderatör olduğu Otomotiv Endüstrisi Platformu Paneli'nde Ford Otosan İK Müdür Sn. Ali Rıza Aksoy, MAN İK Direktörü Sn. Mustafa İskifoğlu ve Türk Traktör İK Müdürü Sn. Ceren Ertem Panelist olarak konuk edildi.