ENTEGRE ÇEVRE İZNİNE TABİ OTOMOTİV ÜRETİM TESİSLERİ

Entegre Çevre İznine Tabi Otomotiv Üretim Tesislerinin Uyum Durumları ve Gerekliliklerinin Belirlenmesi Projesi Açılış Toplantısı gerçekleştirildi.

Çevrenin bir bütün olarak korunması amacıyla hava, su ve toprak kirliliğine yönelik sanayi kaynaklı emisyonları önlemek veya azaltmak ve atık oluşumunu en aza indirmek için entegre bir çevre kirlilik önleme ve kontrol sistemi oluşturulması temeline dayanan “Endüstriyel Emisyonlar Direktifi”nin iç mevzuata aktarılması, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin sağlanması ve Avrupa Birliği Uyum süreci kapsamında önemli bir yere sahiptir.

“Endüstriyel Emisyonlar Direktifi”nin iç mevzuata aktarılması ile, Direktif kapsamına giren bir tesisin inşa edilmeden önce gerekli çevresel izinleri ÇED süreci ile eşzamanlı bir şekilde yürütecek olan ve tüm alıcı ortamları birlikte değerlendiren entegre bir izin sistemi kurulması planlanıyor.

Entegre Çevre İzni kapsamında, otomotiv sektörüne özel entegre izin altyapısının oluşturulması ve geçiş tarihinin belirlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen Entegre Çevre İznine (EÇİ) Tabi Otomotiv Üretim Tesislerinin Uyum Durumları ve Gerekliliklerinin Belirlenmesi Projesi” 13 Ekim 2015 tarihinde başladı. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren tesisler özelinde araştırmalar yapılarak mevcut uyum durumunun, tam uyuma geçişte gerekli olacak teknoloji değişikliği ve iyileştirmeleri ile yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlarına hizmet edecek proje Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile birlikte yürütülüyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların ve hedeflenen çıktıların paylaşılmasının amaçlandığı Açılış Toplantısı 02 Aralık 2015 tarihinde Ankara’da yapıldı. Ülkemizde faaliyet gösteren otomotiv üretim tesisleri yetkilileri başta olmak üzere, ilgili kamu kurumları ve sektör uzmanlarının katılım sağladığı toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin DÖKMECİ ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin DOĞAN tarafından Açılış konuşmaları yapıldı. Daha sonra Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Veli ÇELİK, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Genel Sekreteri Osman SEVER, toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Ülkü Füsun ERTÜRK, Türk Patent Enstitüsü (TPE Uzmanı Tarık KARAYOL tarafından sunumlar gerçekleştirildi.