ACEA LİAİSON COMMİTEE TOPLANTISI

ACEA bünyesinde gerçekleştirilen “Liaison Commitee” 2016 yılı ilk toplantısı 8 Mart’ta Brüksel ACEA ofisinde gerçekleştirildi. OSD’nin aktif katılım sağladığı toplantıda, 20 AB ülkesinin otomotiv sanayisini temsil eden dernek temsilcileri ile birlikte güncel küresel mevzuat gelişmeleri değerlendirildi.