2015 YILI OCAK-MART DÖNEMİ OSD HABER BÜLTENİ

PAZAR

2015 yılı Ocak-Mart döneminde toplam pazar, 2014 yılı aynı dönemine göre yüzde 50 oranında artarak 184 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarındaki artış yüzde 42 oldu ve pazar 127 bin adede yükseldi.

2015 yılı Ocak-Mart döneminde hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 46 bin adet düzeyine yükseldi ve toplam pazardaki artışa önemli destek oldu.

2015 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 52 oranında artarak 11 bin düzeyinde gerçekleşti. Ancak, inşaat sektöründeki gelişmelerin etkisiyle 2015 yılında 2014 yılı aynı dönemine göre kamyon pazarı yüzde 67 oranında artarak 9.818 adete yükselirken, otobüs pazarı ise yüzde 1 oranında azaldı ve 412 adet olarak gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre toplam pazar yüzde 33,2 otomobil pazarı ise yüzde 42,1 hafif ticari araçlar (HTA) pazarı ise yüzde 13,5 oranında arttı. 10 yıllık ortalamalara göre kamyon pazarı yüzde 44,1 artarken, otobüs pazarı ise yüzde 12,7 oranında düşüş gösterdi.

İHRACAT

2015 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 23 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 16 oranında arttı. 2015 yılı Ocak-Mart döneminde toplam ihracat 250 bin adet, otomobil ihracatı ise 159 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu ayda, ticari araç ihracatı ise yüzde 37 artış ile 91 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Traktör ihracatı ise yüzde 9 artış ile 3.841 adet oldu.

ÜRETİM

2015 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 31, otomobil üretimi ise yüzde 19 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 335 bin adet, otomobil üretimi ise 198 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2015 yılı Ocak-Mart döneminde üretim, minibüste yüzde 170, kamyonette yüzde 48, büyük kamyonda yüzde 35, otobüste yüzde 15 oranında arttı, kücük kamyonda yüzde 9, midibüste ise yüzde 4 oranında azaldı.

Bu ayda, traktör üretimi yüzde 9 oranında artarak 12.612 adet oldu.

2015 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER

2015 yılı Ocak-Mart döneminde ABD Doları yüzde 13 oranında artarken, Euro yüzde 8, Japon Yeni ise yüzde 3 oranında azaldı. 2015 yılı Ocak-Mart dönemi TÜFE değişimi yüzde 3,03 iken, ÜFE değişimi yüzde 2,60 ve sanayi enflasyonu değişimi yüzde 2,84 oranında gerçekleşti.

YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ MEVZUAT

  • Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği– (18.04.2015-29330 RG)
  • Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – (17.04.2015 – 29329 RG).
  • Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.04.2015 – 29327 RG)
  • 2015/7496 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (08.04.2015 -29320 RG).
  • Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği (02.04.2015 – 29314 RG).
  • Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği (22.03.2015- 29303 RG).