BİLİYOR MUYDUNUZ?
 • 2016 yılında otomotiv üretimi, adet ve Euro bazlı ihracatında tarihi rekor seviyeye ulaşıldığını,
 • Türkiye’nin , AB ülkeleri içerisinde Hafif Ticari, Otobüs ve Ticari Araç üretim sıralamalarında 1. Sırada yer aldığını,
 • Türkiye ihracatı içerisinde otomotiv sanayii ihracatının % 18 pay ile ilk sırada yer aldığını,
 • Tüm sektörler arasında otomotiv sanayii ihracatının 11 yıldır ilk sırada yer aldığını,
 • Türkiye ArGe merkezleri içerisinde 107 ArGe merkezi ile Otomotivin ilk sırada yer aldığını,
 • Otomotiv sanayii üretiminin imalat sanayi üretimi içindeki payının %8 olduğunu,
 • Otomotiv sanayii üretiminin Türkiye GSYH içindeki payının %3 olduğunu,
 • Otomotiv sektörünün Türkiye toplam istihdamının %5,5’ini oluşturduğunu,
 • Otomotiv sektörünün direk ve doğrudan istihdamının, sanayi istihdamı içindeki payının %15 olduğunu,
 • Her 13 saniyede bir araç üretildiğini,
 • Her 18 saniyede bir araç ihraç edildiğini,
 • Otomotiv Sanayii toplam kapasitesinin 1,9 milyon adet seviyesine ulaştığını,
 • Üretimin %77’sinin ihraç edildiğini,
 • Türkiye’nin toplam vergi gelirleri içinde Otomotiv Sektörünün payının %5,5 olduğunu,
 • Ülkemiz Otomotiv Sanayinin küresel yetkinlik seviyesine ulaştığını ve araç ve motor tasarlayıp mühendislik çalışmalarını yapabildiğini,
 • OSD’nin 44 senedir Türkiye Otomotiv Sanayii’ne hizmet ettiğini 

BİLİYOR MUYDUNUZ ?